top of page

Kwaliteitszorg

 

Wij proberen de kwaliteit van onze school te verbeteren door in de gaten te houden of de kwaliteit nog goed is, het goede te behouden, te kijken wat beter kan en die verbeteringen door te voeren. Hierbij maken wij onder ander gebruik van het leerlingvolgsysteem, ons meerjarenplan en de jaarevaluatie. Dit kwaliteitsbeleid leggen we telkens voor een periode van vier jaar vast in ons schoolplan. Ieder jaar staat er in de schoolgids (hfdst.7.2) welke aandachtpunten er zijn voor het betreffende jaar. Bijvoorbeeld; “woordenschat”, “lezen”, “mediawijsheid”, etc.

 

In eerste instantie ligt de zorg voor een kind op school bij de leerkracht. De leerkrachten bieden goed onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van de leerlingen. Dit betekent dat de leerkracht de centrale rol heeft in de ontwikkeling van de leerlingen in de groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Pipita is er een ib-er (intern begeleider), die ook twee dagen r.t. (remedial teaching) geeft. De ib-er coördineert de zorg en biedt ondersteuning aan de kinderen, het team en de ouders. Samen met de schoolleider vormt de ib-er het “zorgteam” binnen de school.

 

Op school is er een zorgplan aanwezig, die de ouders kunnen inzien.

ZORG

SIGNALEREN

ONDERWIJD

BEHOEFSTE

ZORG

Signaleren

onderwijs

behoefte

Begrijpen leer-

belemmering /

stimulering

Plannen

&

doen

Evalueren

Groeps-

bespreking

bottom of page