top of page

Voor ouders

Algemeen

De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Een deel van de dag is die taak overgedragen aan de school, maar de ouders blijven eindverantwoordelijk. Daarom is het van het grootste belang dat ouders nauw bij het onderwijs betrokken zijn. Bovendien leert de ervaring dat kinderen beter presteren naarmate ouders meer belangstelling tonen in wat het kind op school doet.

Ouders die veel op school zijn hebben het voordeel dat zij de sfeer in de school goed aanvoelen, gemakkelijk contact met leerkrachten kunnen maken en eventuele problemen of misverstanden direct kunnen oplossen.

Klassenouders

De school werkt met klassenouders. Per klas zijn er enkele ouders die een extra actieve rol vervullen in de communicatie en de samenwerking tussen de school (leerkrachten en directie) en de ouders. aan elke groep is één klassenouder verbonden. Deze worden aan het begin van het nieuwe schooljaar door de leerkracht verworven. Zij ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van aktiviteiten en onderhouden contacten met de ouders van de groep.

bottom of page