top of page

Ons onderwijs

 

Een uitgangspunt van de school is de heterogene samenstelling van de groepen. Dit houdt in dat er twee leerjaren bij elkaar in een groep zitten.

 

We hebben een groep  1/2, 3/4 , 5/6 en 7/8. Ieder leerjaar volgt zijn eigen leerweg, maar binnen de heterogene samenstelling is een grote mate van differentiatie mogelijk en leren kinderen zelfstandig te werken. Immers als de kinderen van het ene leerjaar instructie krijgen of de leerkracht is bezig met een ander kind of groepje, zijn de andere kinderen zelfstandig aan het werk.

In groep 1/2 neemt spelen/ leren / werken een grote rol in.

De leerkracht zorgt voor een stimulerende leeromgeving door de hoeken van de klas in te richten met spel- leer- en “werk” activiteiten.

De ontwikkeling van het kind wordt als het ware uitgelokt. Aan de hand van thema’s en activiteiten komen alle aspecten aan de orde die van belang zijn voor de ontwikkeling van het jonge kind.

We werken hiernaast met de methode “ Schrijfdans” en “Kleuterplein”.

 

Wij werken in groep 3 t/m 8 met methodes waarbij naast kennis, vaardigheden en inzicht, onze uitgangspunten een belangrijke rol spelen.

 

In groep 3 leren de kinderen lezen met de Kim-versie (2014) van Veilig leren lezen. Naast het technisch lezen besteden we ook aandacht aan het begrijpen van de tekst.

 

In groep 3 t/m 8 gebruiken we:

  • de rekenmethode “Rekenrijk”

 

Deze methode heeft een eenduidige rekenstrategie, heeft meer aandacht voor meten, tijd en geld. Er is een leerlijn voor zwakke rekenaars en de methode heeft verrijkingsstof voor de betere rekenaar. Tevens is er aandacht voor automatisering en in oefening als basisvaardigheden.

 

  • de methode “Brandaan, Naut en Meander” voor de wereld-oriënterende vakken.

 

Voor groep 4 t/m 8 is er :

  • de taalmethode “Taalactief 4”.

  • Voor het begrijpend lezen de methode “Tekst verwerken”.

Kwaliteit en resultaat zijn de sleutelwoorden voor deze methode.

  • de schrijfmethode “Pennenstreken”


 

Voor verdere informatie over ons onderwijs verwijzen wij u naar onze schoolgids.

 

Groep 1 2.jpg
Groep 1 2 groep.jpg
IMG_7140.jpeg
P1010055.jpg
IMG_4885 2.jpg
P1010060.jpg
bottom of page