top of page

Ouderhulp

Wij als team vinden het heel belangrijk dat er ouders op of met de school meehelpen. Dit verkleint de brug van huis naar school en u als ouder ziet en merkt waar wij mee bezig zijn.

 

U kunt op allerlei manieren meehelpen. Het is ook mogelijk om alleen een bepaalde periode mee te helpen.

 

U kunt helpen met:

  • Leesspelletjes /lezen met groep 3;

  • lezen in groepjes met groep 3 t/m 6;

  • begeleiden van kinderen bij computerprogramma’s;

  • het rijden bij excursies en schoolreisjes;

  • het meedenken en helpen bij verschillende feesten/vieringen (Sint, kerst etc.);

  • het uitlenen / innemen van boeken in onze schoolbieb;

  • bepaalde handvaardigheid /tekenactiviteiten;

  • een talent met ons te delen (muziek, tekenen, handvaardigheid)

  • de haren van de kinderen controleren op luizen.

 

De school werkt ook met klassenouders. Per klas zijn er enkele ouders die een extra actieve rol vervullen in de communicatie en de samenwerking tussen de school (leerkrachten en schoolleiding) en de ouders. Aan elke groep is een klassenouder verbonden. De klassenouders worden aan het begin van het nieuwe schooljaar door de leerkracht geworven. Zij ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van activiteiten en gebeurtenissen en onderhouden contacten met de andere ouders van de groep.

De kinderen kijken uit naar uw hulp!

 

bottom of page