top of page

Leerlingvolgsysteem

 

De voortgang van de leerlingen wordt gevolgd aan de hand van:

  • methode gebonden toetsen;

  • methode onafhankelijke toetsen;

  • observatie in de groep;

  • EGGO+ (signalering sociale vaardigheden/werkhouding)

  • groepsbespreking.

 

Er zijn 3 à 4 groepsbesprekingen per jaar, waarbij de intern begeleidster samen met de leerkracht de groep en daarbij de “zorgleerlingen” bespreekt. Hieruit volgt eventueel een handelingsplan voor de betreffende leerling. Het handelingsplan wordt na 8 weken geëvalueerd en er wordt dan bekeken of de beoogde doelen zijn behaald of dat het handelingsplan verlengd wordt . De ouders van de betrefffende leerlingen worden meegenomen in dit traject.

 

De resultaten en bevindingen van de voortgang van de leerlingen worden allemaal ingevoerd in ons digitaal leerlingvolgsysteem “ParnasSys”.

bottom of page