top of page

Schoolgeld                                                          

 

Per maand         

Groep 3 t/m 8 eerste kind 

Naf 800,-
 

Groep 3 t/m 8 tweede e.v. kinderen

Naf 765,-

Groep 1/2 

Naf 700;-

 

                         

Per jaar

Groep 3 t/m 8 eerste kind

Naf 9600,-

Groep 3 t/m 8 tweede e.v. kinderen     

Naf 9180,-

Groep 1/2

Naf 8400,- 

Het schoolgeld dient vooraf – dus vóór de 1e van de maand –  betaald te zijn. Om onze en uw administratie makkelijker te maken, verzoeken wij u om het schoolgeld automatisch over te maken. Het is voor ons ook veiliger en u kunt het niet vergeten.

 

Wilt u bij het overmaken duidelijk de naam van uw kind  vermelden?

Ons bankrekeningnummer is M.C.B. # 29295504 t.n.v. Stichting Pipita basisschool.

Voor overmakingen vanuit het buitenland is onze swift code: MCBKCWCU

 

Bij te laat betalen van het schoolgeld worden er administratiekosten berekend. Als er sprake is van achterstand in de betaling van het schoolgeld wordt het rapport van uw kind niet uitgereikt en zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De buitengerechtelijke kosten ad 15% zullen u tevens in rekening worden gebracht.

 

Indien na verstrijken van een termijn van 60 dagen nog geen betaling is ontvangen, zal de schoolleiding schorsing van uw kind(eren) overwegen, dan wel andere passende maatregelen nemen.

 

Afmelding

Op onze school geldt een opzegtermijn van twee maanden. Dit houdt in dat u minimaal twee maanden voor vertrek, afgerond naar boven op hele maanden, dit schriftelijk aan ons te melden.

Wanneer u per direct of op een korter termijn dan twee maanden vertrekt, bent u ons toch twee maanden schoolgeld verschuldigd.

bottom of page